Xã Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:: +84 985 675 339 Email sales@victorhospitalitygroup.com

Mở cửa: Thứ 2 - Chủ Nhất: 8:00AM - 12:00PM

Số lượng ghế: 30 Ghế

Đặt bàn